Accountancy

Een onderneming uitbouwen en organiseren is vaak een uitdaging. Als bedrijfsleider zijn er verschillende zaken die u onder controle moet houden alsook verschillende relaties die u moet beheren. Al deze zaken zorgen ervoor dat u als bedrijfsleider minder tijd heeft om bezig te zijn met de echte core business.

Onze accountancy afdeling zorgt ervoor dat u op elk ogenblik toch inzicht behoudt in uw cijfers. Onze medewerkers helpen u zowel bij herhalende als specifieke opdrachten, tot en met de volledige ondersteuning van uw financiële administratie.

Herhalende diensten, assistentie en advies

 • Het voeren van uw boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen en dagelijkse fiscaliteit ( btw- en andere aangiften, voorafbetalingen, ...)
 • Het opstellen van de jaarrekening en andere verplichte documenten
 • Het opstellen van verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen
 • Het verzorgen van publicaties in het Belgisch staatsblad
 • Het bespreken van optimalisaties inzake vennootschapsbelasting, BTW e.a.
 • Aangepaste rapporteringen volgens uw vraag
 • Bespreking en analyse van de resultaten

Bijzondere opdrachten

 • Het opstellen van een financieel plan voor de oprichting van een vennootschap of voor de aanvraag van een financiering
 • Begeleiding bij het gebruik van software boekhoudpakketten
 • Het opmaken van noodzakelijk expertiseverslagen of attesten
 • Vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht
 • Begeleiden van omzettingen, fusies, splitsingen of vereffeningen
 • Waardebepalingen

Meer informatie kan u tevens terugvinden op de website van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten.