• slide9
  • slide8
  • slide7
  • slide6
  • slide5
  • slide2
 

Audit

De Neef & Partners Bedrijfrevisoren heeft als doelstelling u een meerwaarde te bieden doorheen al haar diensten. Ook bij Audit en andere controleopdrachten die wij uitvoeren houden wij deze doelstelling aan zodat onze opdrachten steeds resulteren voor u in een duidelijke opinie en een grotere zekerheid. Tegelijk begrijpen we dat het minstens even belangrijk is advies te geven dat u in staat te stelt uw onderneming verder te ontwikkelen. Onze auditteams onderscheiden zich door een grondige dossierkennis, een verregaande betrouwbaarheid en een analytische geest met oog voor opportuniteiten.

Onze audits vertrekken vanuit een grondige studie van uw organisatie en de risico's waaraan deze is blootgesteld. Van bij de start beoordelen we uw verwachtingen en die van uw stake-holders. Dat stelt ons in staat om het resultaat van onze werkzaamheden zo aan te wenden dat u er ook echt mee geholpen bent. Wij hebben gegeven onze doelstelling onze eigen auditsoftware ontwikkeld. Onze auditdossiers zijn volledig electronisch en papierloos.

Mandaat van de commissaris, een permanente opdracht

De commissaris volgt de te controleren organisatie voortdurend op om een deskundig oordeel te geven over de waarachtigheid van de financiële staten. Wij benaderen deze opdracht op een positieve wijze door binnen de wettelijke grenzen doelmatig advies te verstrekken.

De bedrijfsrevisor is de controle expert

Als bedrijfsrevisor voeren wij de eenmalige controleopdrachten uit die worden opgelegd door de wet: inbreng in natura, quasi-inbreng, omzetting, fusie en splitsing,... Omdat deze opdrachten plaatsvinden op cruciale momenten vereist de wetgever de tussenkomst van een deskundige: de bedrijfsrevisor. Ook als u zelf nood hebt aan deze precisie, zoals bij waardebepalingen en due diligence, zijn onze bedrijfsrevisoren in staat dit af te leveren..

Consolidatie en adviesopdrachten

Onze bedrijfsrevisoren zijn de aangewezen partner inzake consolidatie, ook voor kleinere groepen zonder wettelijke consolidatieverplichting.

Door de ervaring en methodologie is de bedrijfsrevisor ook de ideale partner voor het beoordelen van uw administratieve organisatie en het uitvoeren van een audit op interne procedures. Samen met u zoeken we naar de geschikte verbeterprocessen. Door onze flexibiliteit en open geest zijn we in staat samen te werken in opdrachten die verder gaan dan de normale opdrachten. In multidisciplinaire teams bieden onze bedrijfsrevisoren een belangrijke bijdrage die ons in staat stelt die specifieke opdrachten aan te pakken. IFRS, IFRS voor KMO' s en waardering en zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Voor verdere informatie omtrent de taak van de bedrijfsrevisor verwijzen wij naar de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren .